ZYGOCACTUS TRUNCATUS(Crab Cactus) Yılbaşı Çiçeği

ZYGOCACTUS TRUNCATUS (Crab Cactus)Yılbaşı Çiçeği Bol miktardaki çiçeklerini kışın meydana getirdiği için Crab Cactus olarak adlandırılır. Yanlış bir bakım sonucunda çiçeklerini dökebilir veya çi¬çek tomurcukları da aniden düşer. Bunu önlemek için Ekim onbeşinden sonra sıvı gübre ve suyu azaltmalı, bitkiyi kendi haline bırakmalıdır. Bu suretle tomurcukların teşekkülü sağ¬lanmış olur. Yaprak uçlarında bu gelişme göze çarptığı za¬man su miktarı biraz arttırılmalı, tomurcuklar açıldığında ise bol su verilmelidir. Çiçeklenmeden sonra bitkinin altı hafta dinlenmesi ge¬rekir, bu arada saksı değişimi yapılabilir. Saksı harcı olarak cactus toprağı yerine daha elverişli olan kaliteli saksı kom-postosu kullanılmalıdır. Tomurcuk ve çiçek dökümünde bit¬kiyi aynı durumda tutmaktan kaçınılmalıdır, saksıyı tekrar yerleştirirken ön tarafını işaretlemelidir. Çoğaltılması çelikle olur ve çiçeklenme mevsiminden he¬men sonra yapılabilir. Genç yapraklar kum bulunan saksı¬larda köklendirilir, yaz mevsiminde bu saksılar toprağa dal-dırılır. Bu sırada bulunduğu yerin gölge olmasına dikkat edil¬meli, Ekim ayında da içeriye almalıdır.