ZAMBAK ÇİÇEĞİ Lilium

Millî çiçeklerimiz arasında güzel kokulu zambakların da mühim ve büyük yeri vardır. Her bahçenin güneşli bölmeleri Yuka (Yucca) kenarlarına zambak dikilir ve zambak saksıları ile pencere ve balkonlar süslenirdi. İstanbul'da en çok düz beyaz renkli zambaklarla tabiî halde yetişen ve Doğu Kaplan Postu Zambak Melez Zambak Martagonu denilen (İstanbul zambağı) bilinirdi. Esasen beyaz zambak da memleketimizden çıkmıştır. Fakat daha son-raları soğanları Avrupa'dan getirilen değişik çeşitlerle lâle  bahçelerindeki zambak bölmeleri kuruluyordu. Zambak ve özellikle Beyaz Zambak, Fransızların da millî çiçeğidir. Beyaz Zambak Teminmiş cinsleri: 1 — Kar.didom : İstanbul’da yetiştirilen beyaz çiçekli zambaklardandır. Mayıs'tan Temmuz'a kadar görünür. Soğan Ağustos’ta veya Eylül'de ekilir. Altın Zambak Spesiozum Zambak 2 — Kroseum: Portakalî, kırmızı ,erguvanî renkleri olan çeşitleri vardır. Ekim'den Mart'a kadar dikilir. Temmuz’da görünür. 3 — Lânsifolyoın: Bu cinsin beyaz, pembe ve kırmızı çeşitleri oiup soğanları Eylül’den Aralığa kadar dikilir. Temmuzdan başlayarak görülür. 4 — Tunberjianum: Kırmızı ve sarı, turuncu renkli iki çeşidi vardır. Soğanı Eylül’de ekilir. Ağustos’ta görünür. 5 — Tigrinom: Çiçekleri turuncu ve beyaz olup üzerinde kaplan postunu andıran benekleri vardır. Bu cinsin bir de ^Flor pleno) adında çiçeği katmerli çeşidi olup pek güzeldir. Soğanı Mart’ta, Eylül’de dikilir. Haziran’da, Temmuz’da görü- nür. Bir metre ara ile dikilen soğanların manzarası pek hoştur. Kesilmiş çiçeği su içinde günlerce taze kalır. Yetiştirilmesi: Çiçekleri son bulan ve tamamiyle kuruyan soğanlar ve bunların yavrulan ile yetiştirilen zambakların sevdiği toprak beş numaralı harçtır. Saksılarda yetiştirilecekse bu harca bir kısım yaprak çürüntüsü ilâve etmelidir. Açıkta soğuktan korkmaksızın kolayca yetiştirilir. Soğanları 10 - 15 santimetre derinlikte dikilmelidir. Gübre şerbetinden pek hoşlandığından Nisan'dan Mayıs’a kadar 1 - 3 defa taze fışkı il© yapılan şerbetle ıska edilirse hem daha büyük hem de daha çok dayanıklı çiçekler verir. 3, 5 numaralı cinsleri tohumdan ve ayırıç vasıtasiyle çoğaltılır. Tohum beş numaralı toprağa Mayıs'ta ekilir. Temmuzda tarlasına fidelenir. Ayırıç mevsimi Ekim'dir. Toprak aynıdır. Bol gübreli toprağı severler. 4 numaralı cinslerinin tohumları Ağustos’ta ekilir. Evvelden şaşırtma edilerek Mart'a kadar olduğu gibi bırakılırsa, Mayıs’tan başlayarak görünürler. Bu cinsin fidanları kışın samanlı gübre ile korunursa ilk-baharda hem erken görünür, hem de fidanı gayet kuvvetli» çiçekleri bol olur. Zambak çiçeklerinin tohumları nemden korktuğu için, bunları mutlaka nemsiz bir yerde saklamalıdır. UZUN ÇİÇEKLİ ZAMBAK - (Krincm) — Kokulariyle ünlüdür. Fidanı bir metre uzunluğundadır. Çiçekleri 12 - 15 adet beyaz, pembe ve top top şekildedir. Saksıda yetiştirmeye elverişlidir. Yazın orta bölmelerin süslenmesinde kullanılır. Temmuz sonunda ortaya çıkarlar. Nisan'da soğanlarından ayırıç ile çoğaltılır. Ayırıçları kökletmek için sıcak yastığa dikmek lâzımdır. Bunlar yapraklandığı gibi, saksılara alınır, daha sonra bölmelere dikilir. Soğanları Nisan’da tarlaya dikilir ve iklimi ılıman yerlerde toprağından çıkarılmaksızın yetiştirilir. Soğuk yerlerde soğanları her yıl kurumuş yapraklarla örterek soğuktan korumalıdır. Tohum ile yetiştirilmesi kolay ise de, tohumlarını bulmak güçtür. Şayet tohum bulunabilir ise, bunları üç numaralı toprak harcına ekerek ve 2 -3 yıl devamlı olarak limonlukta bulundurarak büyük soğan ortaya çıkartmasına çalışmalıdır. SERA FİDANLARI Yaprakları renk, şekil, manzara bakımmdan güzel olan ve salonlarda yaşayabilen fidanların en iyileri şunlardır. Hepsi yılın her mevsiminde ekilebilir.