VANELYA ÇİÇEK

Vanilya güzel kokusu için seraların ve sa-lonların sarılıcı kıymetli bitkileridir. Tohumdan ve çelikten yetiştirilir. Ömürlü olan cinsi seralarda daima çiçek açarlar. Sıcak seralarda Şubat'ta çelikleri yapılır. Güneşten hoşlandığt için güneşli balkonlara iyi gelir. Sevdiği toprak gübreli, harçlı topraklardır. Tohumlan Şubat’ta seralarda bir numaralt toprağa ekilir, örtülmez. İki defa şaşırtma yapılır. Çok sudan hoşlanmaz