TULTPA TULTPS Lâle

TULTPA TULTPS Lâle Lâlenin erken çiçek ver¬mesi çok zevkli bir olaydır. Bunu sağlamak için de çi¬çekçilerden Ağustos sonunda elde edüen soğanlar (çeşitli cins ve renkli katmerli veya yalınkat ve erken veya geç açan) bahçe toprağı bulunan sığ saksılara ve uç kısımları hemen hemen toprak yüzünün altına gelecek şekilde yerleştirilir. Saksılar bahçenin gölgelik bir yerine ve toprağın 10 cm. de¬rinliğine yerleştirilir. Yerlerinin sudan zarar görmeyecek şe¬kilde olmasına dikkat edilmelidir. Soğanların tepeleri 7,5 cm. yükselince, saksılar sıcak ve ışıklı odalara konur. Bahçe ol¬mayıp sıcak odalara alınan bitkilerin toprağı nemli olmalı.