TRADESCANTİA Telgraf

TRADESCANTİA Telgraf Vatanı Orta Amerika olup çok tanınan bir ev bitkisidir. Yaprakları küçük oval ve noktalı, beyaz, krem ve san veya kırmızı enli çizgili ol¬mak üzere çeşitlilik göste¬renleri vardır. Çabuk ve sıhhatli büyüyen bitkinin, yeşil çizgili yaprak¬lı çeşidi iyi büyür ve üç ayda bir çelik yaparak güzel ve yeni bitkiler elde edilir. Öteki çeşitler daha yavaş büyürler. Tra- descantia çiçek de verir. Fakat güzelliğini sağlayan esas un¬sur yapraklarıdır. Yaşlanmış olan bitkinin dağınık yaprakla¬rından alınan 7,5-10 cm. uzunluğundaki filizlerin bir çoğu bir araya dikilerek güzel görünüşlü yeni bir bitki elde edilebilir.