THRİPS (Zararlı Böcek)

THRİPS (Zararlı Böcek) Bu isimde tanınan küçük siyah böcek son yıllarda mey¬dana çıkan ve bitkilere zarar veren önemli bir tahripkârdır. Böceğin tahribi ve emareleri gümüşi yapraklar ve petals üzerinde görülür. Zarar çok şiddetli ise filizlerin kurumasına ve çiçek açma¬dan düşmesine sebep olur. Böceği püskürtme veya toz mala- tion?la her üç haftada bir kontrol etmelidir, genellikle böcek soğanın kışın dış kahverengi kabuk kısmında tahribat yapar. Bunun için depolamadan önce kuru veya sulu şekilde gamma B.A.C. veya lindex ile ilâçlamalıdır.