Taxodium,türleri,BATAKLIK,SERVİLERİ

B ataklık servisigiller familyasının örnek bitkileridir. Kökeni ABD’nin güneydoğusundan Guatemala’ya kadar uzanan bölgeler olan ve kışın yapraklarını kısmen döküp kısmen hepyeşil kalan Taxodiumcinsi, iğne (ibre) yapraklı ve kozalaklı yüksek boylu ağaç formundaki bitkilerin 3 doğal türü ile bunlardan elde edilmiş birkaç kültür çeşidi vardır. En çok 40-50 m. kadar boylanabi- len bataklık servilerinin, sonbaharda önce altın sarısı olup sonra kızararak dökülen yaprakları çok süsleyici etkiler yaratır. Gençken bu ağaçların tacı koniktir. Ama, bitki yaşlandıkça alt dallarını yere doğru sarkıtır. İki çeşit sürgünü vardır; tomurcuğu olmayıp yapraklarını sonbaharda dökenler ve tomurcuğunu tutup sonbaharda yeşil kalanlar. Bitkinin çok dar, mızrak biçimli ya da çizgi gibi düz bi-çimli açık yeşil renkli yaprakları, sürgünler üzerinde almaşık, sarmal ya da ikili olarak dizilidir. Tekevcikli bitki olan bataklık ser-vilerinin erkek kozalakları ağacın üzerinde gruplar halinde, esmer kahverengi dişi koza-lakları ayrı ayrı yer alır. Bataklık servileri çok Bataklık servileri (göl servisi türü) sulak ve bataklık alanların kurutulmasında okaliptüsler gibi yararlı olur. Gölgesi pek koyu olduğundan gölge ağacı ve güzel görünümü nedeniyle örnek vurgulama bitkisi olarak değerlendirilir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Bataklık servileri, türlerine göre ılıman veya sıcak bölgelerin hızla gelişen dayanıklı bitki leridir. Güneşli ya da kısmen gölgelik ortam-ları sever, sulak ya da çok nemli olması ko-şuluyla ve özellikle pH’ı asitli olan topraklarda çok iyi gelişme gösterir. İstenmeyen dallarının kesilip çıkarılması dışında budanmaya gereksinmez. Üretimi, ilkbahar mevsiminde tohumlarının soğuk yastıklara ekimiyle ve bolca sulanmasıyla gerçekleştirilir. ÖNEMLİ TÜRLERİ T. districhum: (Amerikan bataklık servisi): Kökeni ABD’nin güneydoğusu olan bu tür,