TAÇ ŞAHI ÇİÇEĞİ Fritillaria

Doğu Anadolumuz- dan çıkan bu zarif bitki dört yüzyıl evvel Türk bahçelerinin lâle kadar kıymeti bir çiçeği idi. Birinci Selim zamanında pek çok sevilen bu çiçekler kaybolmaya başlamıştır. Taçşahı'larm kızıl ve beyaz renklileri İstanbul’dan Avrupa- ya yayılmış ve katmersiz olan san, pembe, erguvanı, portaka- li ve kırmızı katmerli çiçekli cinsleri elde edilmiştir. Taçşa- hılar, saksı içinde salonların Taç şahı çiçeği pencere ve balkonların süslen- (Fritiiiaria) meşinde kullanılır. Lâle gibi bahçelerde özel bölmeler süslenir. Bölmelerin ortalarını, göbeklerini süsleyen bu çiçeklerin yetiştirilmesi tohum ve so-  ğancıklar iledir. Tohumlar olgunlaşır, olgunlaşmaz ekilir. Fakat tohumdan yetişecek fidancık 3-4 üncü yılda çiçek açarlar. Soğancıklar ile yetiştirme daha kârlıdır. Soğanları Eylülde soğancıklarından ayırıp bunları 10 - 15 santimetre derinlikte 20 - 30 santimetre ara ile gübreli yerlere dikmelidir. Güneşli ve sıcak yerlerde Marttan Nisana kadar açarlar. Eski sığır gübresinden ve kumlu killi derin topraklardcn hoşlanır.