SÜNBÜL (Hyacinthus)

Şahâne güzelliği ve baygın kokusuyla gönüllerimizi dolduran bu zarif çiçeği, fazla târife lüzum yoktur sanıyorum. Saksıda nasıl yetiştireceğinizi kısaca anlatayım: Ekim ayı içerisinde, piyasadan tedarik edeceğiniz iri ve düzgün (cüciiksüz) soğanları, lâle’de anlattığımız harçla dolu on santimetrelik saksılara, her saksıya bir tane, soğan uçları dışarda kalacak şekilde gömünüz. Saksıları bahçede şimale bakan bir duvar dibinde üzer-lerini ot, yaprak v.s. ile örterek veya mahzen, avlu gibi serin bir yere koyarak ve ara sıra sulayarak soğanların köklenmelerini temin ediniz. Kasımda soğanlar uç verip uzunlukları 5 - 6 sarîti- metreyi bulunca saksıları içerde sıcak (ı8°-22°C) ve karanlık bir yere getiriniz. Şayet oturma odanıza koyarsanız, karanlık temin etmek üzere sürgünün tepesine bir kiılâh geçiriniz. Bunu, sünbül sapını uzatmak mak- sadiyle yapıyoruz. Kundak uzayıp açılmaya başlayınca .külahı kaldırıp saksıları ışığa arzediniz. Daha canlı büyüyen ve renklenen sünbiilleri bu arada serin su ile sulayınız ve kabilse i5-ı6°C suhunetinde. bir odada bulundurunuz. Sıcak ve güneşe karşı koyarsanız çiçekler kısa zamanda solup geçerler. Sünbül sürahileri veya vazolarında da gayet enteresan bir büyütme mümkündür. Bu maksada uygun vazo ve soğanlar tedarik ettikten sonra vazoyu yağmur suyu ile o seviyeye kadar doldurunuz ki, soğanı oturttuğunuz zaman arada iki milimetre mesafe kalsın. Suyun bozulmaması için de içine bir miktar kömür tozu atmalısınız. Vazoyu serin ve karanlık bir köşeye koyunuz. Soğan, ıslatılan dibinden kökler salarak vazonun içine uzatacaktır. Kökler uzayınca tekrar vazoyu oturma odanıza getiriniz. (Gündüz 180, gece i2-i3°C). İlk günler yine siyah bir külahla soğanı örterek sürgünün 6-8 santimetre uzamasını bekleyiniz. Bundan sonra ışığa arzedeceğiniz vazo size bir müddet sonra nefis sünbüliinü takdim edecektir. Vazonun suyunu haftada bir değiştiriniz. Çiçek solunca sapı kesiniz, soğanı bahçede bir yere dikiniz.