Sümbül Çiçeği

SÜMBÜL (Hyacinthus orientalis) Soğanlı bir bahçe çiçeğidir. Sürgünleri 20-30 cm. boylanır. Yaprakları dip kısımlarda uzun şerit biçimindedir. çiçekleri küçük borumsu yapıda, 5-15 ve bazen daha çok sayıda çiçekten oluşan salkımlar halindedir. Mavi, beyaz, kırmızı, pembe açan, çiçek yalınkat veya katmerli formları vardır. Çiçeklenme nisan-mayıs aylarında olur. Sümbül, soğanla yetiştirilir. Soğanla-rın büyüklüğünden çok, çok sıkı dokulu ve sağlam olmaları aranır.Çiçek  Bahçeye dikim ekim-kasım aylarında yapılır. Toprak besince yeterli değilse, ahır gübresi, komposto veya gübre şerbeti ile takviye gerekir. Bu işlem dikimden birkaç hafta önce olmalıdır. Küçük alanlarda, dikim için toprak üzerinde küçük ince çizgiler açılarak soğanlar sıra halinde yerleştirilir. Dikim aralığı 12-15 cm. olmalı ve dikim 8-10 cm. derinliğe yapılmalıdır. Kışın don tehlikesi olan yerlerde, bordür üzeri ibreli ağaç dalları ya da 10 -15 cm. kalınlıkta ibreli yaprak tabakası ile örtülür. İlkbaharda don tehlikesi geçince, bu örtü kaldırılır. çiçeklenme sonunda çiçek salkımları kaldırılarak soğanların güçlenmesi sağlanır. Yapraklar sararıp kuruyunca, soğanlar çıkarılır, sonbaharda tekrar dikilmek üzere kuru ve havadar bir ortamda saklanır. Bahçede bırakılan soğanlar, giderek özelliklerini kaybeder. Yeni üretim materyali elde etmek için yavru soğanlar kullanılır. Bunlar sonbaharda ana soğanlar gibi dikilir. çiçek  çiçeklenme dönemi sonunda birlikte sökülür. 2- 3 yıl sonra çiçekçi açacak soğan büyük-lüğüne kavuşurlar. Sümbül, geçirgen ve bir yıl önce ahır gübresi verilmiş toprakta iyi yetişir. Erken ilkbaharda açması ve güzel kokması nedeniyle değerli bir çiçektir. Ağaç çalı kitleleri yakınında ve çim alanlar içinde grup oluşturmaya uygundur. çiçekgönder