SU KÜLTÜRÜ ÇİÇEK

ılık su ile çalkalanır, böylece kil tabletler kökler çiçek  arasında şişerek bitkinin sıkı şekilde kaba tutunmasına yarar. Sonra iç kap dış kabın içine yerleştirilir ve istenen seviyeye gelinceye kadar su ilave edilir. Böylece kökler su içinde serbest olarak sarkık ka-lırlar. Su seviyesi düzenli kontrol edilmelidir. İlk hafta boyunca gösterge ne zaman ki su vermek gerektiğini gösterirse o zaman su ilave edilmelidir. Bir hafta sonra bitkilere besin maddeleri de verilmelidir, çünkü kil tabletler besin maddelerini içer-mezler. bu iş için özellikle hazırlanmış besin tabletleri kullanılabilir veya çiçek besin maddeleri ayrıca verilebilir. Daima tablet veya şişe üzerinde belirtilen mik-tarda kullanılmalıdır. Her 6 haftada bir suyun değiştirilmesi gerekir çünkü çiçekler durgun suda uzun müddet bırakılınca iyi büyümezler. Hidro kültür çok masraflı değildir, fakat özel olarak yapılmış bu çiçekçi almak gereklidir. İç saksıyı dış saksıya "yerleştiriniz ve su seviyesini kontrol ediniz