STRELÎTZİA REGİNAE Cennet Kuşu

STRELÎTZİA REGİNAE Cennet Kuşu Anavatanı Güney Afrika o lan ve en çok Kanarya adala rında yetiştirilen, kesme çi¬çekçilik ve dekorasyonda kullanılan, tanınmış ve en¬der rastlanan bir bitkidir. Evlerde de yetişebilir fa¬kat geniş yere ihtiyaç gös¬terdiğinden camekânlarda, Donma olduğundan (don olunca) toprağın parçalanıp yu¬muşamasını temin etmek amacıyla saksı kompostosuna az miktarda, kumlu kuvvetli ağır toprak karışımı katılır, çürü¬müş gübre de kullanılır. Bol miktarda besine ihtiyacı olan bitkiye haftalık gübre verilmelidir. Orta ve yüksek ısılı yerlerde çok iyi büyür. Çi¬çeklerini yılın en iyi mevsimlerinde verirse de bu biraz da bakım tarzına bağlıdır. Çok büyüyerek saksıdan dışarı taştı¬ğı zaman fıçılara nakledilir. Bu sırada köklerin zedelenme¬mesine dikkat edilmeli ve fıçı dibine drenajı temin için saksı kırığı parçaları konarak kuvvetli güneşten korunmalıdır.