STOEPTOCARPUS Kır Primulası

STOEPTOCARPUS Kır Primulası îlk bakışta Gloxinia?ya benzer ve pembe, mavi, be¬yaz ile bunların nüansları ci¬lan bir çok çeşitleri son gün¬lerde yetiştirilmektedir. Yumrulu olmayan bu bitki kış sonunda kuru toprakta ka¬lamaz, bunun için kığın orta ısılı odalarda korunur ve fazla su ile gübre verilmez. Saksı değişimi ilkbahardan önce yapılır; eski toprak, kök ler sarsılarak dökülür ve derin kök yapmadığından sığ ve içinde iyi cins komposto bulunan yeni saksıya yerleştirüir. Saksı kompostosuna yosun turbası ve zengin havalandırılmış toprak ta katılır. İlkbaharda ilk çiçek tomurcukları belirdi¬ği zaman her hafta sıvı gübre verilir ve toprak nemli tutulur. Nisan ayından sonra kuvvetli güneşten korunur. Çoğaltılması yaprak çeliği üe olur ve büyük yapraklar kü¬çük parçacıklara ayrılarak, içi kum dolu saksılarda köklen¬dirilir. Çiçeklenme mevsimi Nisandan Ekim ayına kadardır, tohumla çoğaltma da yapılabüir ve tohumlar Şubat veya Mart ayında normal ısı sağlanarak atılır.