SOLMAZ ÇİÇEK(Amarantus)

Çiçekleri kuruduktan sonra uzun zaman renklerini koruduklarından «Solmaz Çi-çek» adı verilmiştir. Hindistan’dan Avrupa'ya taşınan bu çiçeğin cinsleri değişiktir, hepsi yıllık olup, came- kânlarda bile bir yıldan fazla yaşamaz. En güzel pinsleri şunlardır: 1 — Tilki kuyruğu cinsi : Bir metre kadar yükselen bu fidanın yaprakları yeşildir, çiçekleri değişik başakların birleşmesinden şekillenir ve tilki kuyruğunu andırır. Çi- Solmaz Çiçek (Amarantus) çeğin rengi vişne çürüğüne yakındır. Temmuz'da ortaya çıkar. 2 — Ko!yos yapraklı cinsi: Fidanın yaprakları değişik renkli ve çok zarif olup çiçekleri vişne çürüğü rengindedir. 80 santimetre yükselir. 3 — Kırmızı yapraklı cinsi: Fidanın yaprakları tamamen kırmızıdır. Doksan santimetre kadar yükselir. Çiçekleri diğerlerine benzer. Bu cinsten aynı özellikte bir de bodur çeşidi vardır. 4 — Melankolik cinsi: Bu cinsin sarı lekeli, yeşil ve kırmızı yapraklı üç çeşidi meşhurdur. Bu çeşitler bahçelerin en zarif, manzaraca en sevilen yaz çiçekleridir. Temmuz'dan son- Pratik Çiçekçilik — F.: 9  ra çiçeklenir ve özellikle bu tarihten sonra manzarası güzel olur. 5 — Söğüt yapraklı cinsi: Bu cinsin fidanı 70-80 santimetre kadar cisimlendiği gibi yaprakları da ince uzun ve söğüt yaprağına benzer. Başlangıçta koyu yeşil olan yapraklan gittikçe kızarmaya başlar ve kan kırmızısı rengini alır. Ağus- tos’ta çiçek açar, çiçekleri diğer cinslerden daha koyu ve pek şıktır. Bahçenin değişik bölmelerine dikilen solmaz çiçeği, renklerinin ve gösterişlerinin incelik ve güzelliğinden dolayı her bahçeye girmesi lâzım gelen çiçeklerdendir. Orta bölme ve göbeklerle kenar bölmelerde değişik renkli yapraklariyle pek zarif şekilde ve öbek öbek renkli çiçekleriyle bütün yeşil çi-menler süslenir. Yetiştirilmesi: Yalnız tohumdan yetiştirilen Solmaz çi çeğinin tohumları Nisan’da camekânda ekilir. Üç numara!» toprak harcı kullanılır. Bir ay sonra yine camekânda kasalara şaşırtma yapılarak Mayıs sonunda dışarda bölmelere taşınır ve dikilir. Camekânı olmıyanlar tohumlan Mayıs'ta güneşli bir tarafta ekerek Haziran ortalarında bölmelere dikilmek suretiyle solmaz çiçeği yetiştirilebilir. Balkonlarda kasalar içinde güzel yetişebilir.