Skimmia türleri SKİMMİYALAR

S edefotugiller familyasındandır. Himala- yalar, Çin ve Japonya kökenli Skimmia cinsi, yapraklarını dökmeyen (hepyeşil) çalı ya da ağaççık formundaki bitkilerin 10 dolayında türü bulunmaktadır. Çok ağır büyüyen ve 1-1,5 m. kadar boylanabilen skimmi- yaların almaşık dizili, 10-12 cm. kadar uzunlukta, oval veya mızrak biçimli, yeşil renkli ve hoş kokulu parlak yaprakları vardır. Çoğunlukla ikievcikli olan skimmiyaların erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı bitkilerin üzerinde, ilkbahar ortalarından yaz başlarına kadar başaklar oluşturarak yıldız biçiminde gene hoş kokulu krem-beyaz ya da pembe renkli olarak açar. Sonbahar mevsiminde dişi çiçeklerinin olgunlaşmasıyla, parlak kırmızı renkli yuvarlak meyvelerinin oluşmasını sağlamak üzere erkek ve dişi skimmiya bitkilerinin birbirinin yakınına dikilmesi gerekir. Skimmiyalar bahçelerimizde ya gruplar halinde ya da bordür veya sınırlarda sıralar oluşturmak üzere dikilir, bulundukları yerde çok güzel durur. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Ilıman iklim bölgelerinin bitkileri olan skimmiyalar, bol güneşli ya da yarıgölge ortamları sever. Ama, Güney Ege ve Akdeniz bölgele- Skimmiya rimiz gibi sıcak yörelerde hafif gölge yerlerde yetiştirilmesi yerinde olur. Suyu iyi akıntılı (süzek) olmak koşuluyla her tipteki toprakta yetiştirilebilir. Ancak, en iyi gelişmeleri nem li ve kumlu topraklarda sağlanır. Skimmiya bitkilerinin, kuruyan ve şekli bozulan dallarının kesilip çıkarılması dışında budanmaları gerekmez. Bitkinin üretimi, sonbahar mevsiminde soğuk yastıklara ekilen tohumlarıyla veya yaz mevsiminde bitkinin tabanına yakın yerden alman 7,5 cm. uzunluktaki gövde çeliklerinin gene soğuk yastıklara daldırılmasıyla gerçekleştirilir. ÖNEMLİ TÜRLERİ S.japonica (Japon skimmiyası): Japonya kökenli olup en yaygın şekilde yetiştirilen türüdür. 1,5 m. kadar boy atabilir. Bal kokulu beyaz renkli çiçek salkımları, mart-nisan aylarında bitki bir önceki sonbahar mevsi-minden kalan kırmızı renkli yuvarlak meyvelerini taşımayı sürdürürken açmaya başlar. Meyve vermesi için iki evrikli olan skim- miyaların erkek ve dişi çiçek açan bitkilerinin birbirine yakın dikilmeleri gerekliliği dışında, yetiştirilmesinde hiçbir zorluk yoktur. S.reevesiana=S.fortunei: Birevcikli tek skimmiya türü budur. Böylece meyve vermesi için aynı yerde hem dişi hem de erkek çiçekler açan tek skimmiya bitkisinin yetiştirilmesi bile yeterli olmaktadır.