siliquastrum ERGUVAN

siliquastrum ERGUVAN B aklagiller familyasmdandır. Anayurdu Akdeniz havzası ile Batı Asya olan ve ağaççık ya da çalı formunda gelişen Erguvanlar, ülkemizde özellikle İstanbul ve yakın çevresi ile Akdeniz ikliminin yaşandığı yörelerde ilkbaharı simgeleyen güzel bitkilerden biri olarak yetiştirilmektedir. Kimi Batı dillerinde bitkiye Yahuva ağacı denir. Öyküye göre, Hz. İsa’yı ele veren ve ölümüne neden olan Yahuda adlı kişinin kendisini bu ağaca asması yüzünden, dökülen kan veya neden olunan utançtan ötürü erguvanların beyaz renkli çiçekleri kırmızıya dönüşmüştür. Gövdesi genelde eğri büğrü dallı budaklı ve boyu 2 ila 10 m. arasında değişebilen erguvanların, ilkbahar mevsiminde (nisan ile mayıs aylarında) yapraklarından önce, erdi- şi özellik taşıyarak erguvan rengi (yani morumsu kırmızı ya da kırmızımsı pembe) çiçeklerinden 6-8’i bir araya gelip kısa salkımlar halinde açarak bitkiye çok hoş bir görüntü kazandırır. Özellikle yaşlı erguvan ağaççıkları, bu pek güzel çiçek salkımlarıyla baştan aşağı bezenmiş olur. Daha sonra açmaya başlayan yaprakları yuvarlak, yürek biçimli ve tam kenarlı, üst yüzeyi koyu, alt yüzeyi daha açık yeşildir. Erguvan ağaççığı çiçeklerinin olgunlaşmasıyla meydana gelen badıç (bakla) biçimli meyveleri, bitkinin sert kabuklu tohumlarını taşır. Erguvan ağaççıklarıİSTEKLERİ VE ÜRETİMİ İklimi ılıman olan bölgelerin bitkisi olan Erguvan ağaççıkları, bol güneşli ve ılık yer¬leri sever. Bu bitkinin en bol olarak güneş¬li ortamlarda çiçek açtığı ileri sürülmekte¬dir. Çimenlerin ortasında güzel bir ağaççık olarak yükselebilen erguvanların, iyi geliş¬ mesi için suyu iyi akıntılı (süzek) ve orga¬nik madde açısından zengin (bitek) toprak¬lara dikilmesi gerekir. Bitkinin iyi gelişip dal¬larının kırılmaması için de, sert rüzgârlardan korunmalı ve mümkünse bahçelerin güney yönüne bakan yamaçlarında yetiştirilme¬si yararlı olur. Erguvan bitkilerinin üretimi, tohumlarıyla ya da yazın alınan çeliklerinin daldırılmasıyla gerçekleştirilir. Yukarda özelliklerini vererek tanıttığımız C. siliquastrum, erguvanların en önemli ve ülkemizde de en çok yetiştirilen türüdür. Bu türden gayri Cercis cinsi bitkilerin 7 türü da¬ha bulunmaktadır. Bunlardan C.s.albida, so¬luk yeşil renkli yaprakları ve ilkbaharda açan kar beyazı çiçekleriyle bir başka önemli ergu¬van türüdür.