SİKAS ÇİÇEK

Salon bitkileri arasında en makbul bir fidandır. Az ısıtılmış salonlardan hoşlanır, yapraklan sert ve düzgündür. Çok sudan hoşlanmaz, yazın bahçede gölgeli yerde kalabilir, yaprakları sarardığı zaman endişe etmemelidir. Gövdesi kalın ve kuvvetli olduğundan her yıl bozulan yaprakların yerine yenisi yetişir. Yüz yaşından fazla yaşar, yaprakları bozulmuş fidanların ilkbaharda bütün yapraklarını dibinden kestikten sonra gövdesini pamuk veya yosun ile sarmalı, gölgeli fakat sıcak bir yere koymalı ve pamuk veya yosunu fidanın toprağını ıslatmıyacak surette püskürgeç ile sık sık ıs- latmalıdır. Bu usulle birçok dostlarımızın kurumuş zannettikleri (Sikas) larını canlandırmaya ve eskisi gibi yapraklandırmaya muvaffak oldum. Toprağı bir numaralıdır. Tohum ve piçleriyle yetiştirilir.