SİBOTİUM ÇİÇEK

Fujerlerden bir ağaç olup yapraklan ma-vimtıraktır. Sıcak salonlardan ve aydınlık yerlerden hoşlanır. Fujerler gibi sulanmalıdır. Toprağı bir numaralıdır. Tohumla yetişir.