SİADOFİLLUM ÇİÇEK

Aralya sınıfından ve onlara benziyen zarif fidanlardır. Onlar gibi yetiştirilir ve bakılır. Yazm fi¬danları saksı ile toprağa gömüp, kışın salona almak suretiyle fidanlar kuvvetleştirilir.