SETCRESlA PURPUREA Telgraf Çiçeği

SETCRESlA PURPUREA Telgraf Çiçeği Sapı oldukça zayıf ve tüylü, yaprakları hayli uzun ve mo¬rumsu renktedir. Bir çok kimseler Tradescantia (telgraf çi¬çeği) olarak tanırlar. Yetiştirilmesi çelikle kolayca yapılır ve bunun için en müsait mevsimler ilkbahar, yaz ve sonbahardır. Dağınık hal¬de büyüyen bitkinin sapları kolayca kesilir ve sonbaharda çe¬lik olarak kullanılır. Ayrıca genç bitkilerden alınan 7,5-10 cm. lik filizler de kullanılabilir ve bir saksıya, etrafına 6 adet, or¬tasına bir adet olmak üzere 7 çelik konabilir ve bitkinin geli¬şince güzel bir görünüş kazanması sağlanır. Bu işlem sırasın¬da kaliteli saksı kompostosu kullanılmalıdır. Orta ısılı yerlerde normal bir büyüme yapar ve fazla gü¬neşe dayanıklıdır, ancak yazın çok sıcak günlerinde korun-mağa ihtiyaç gösterir. Sulama bol yapılmalı, saksı toprağı da nemli tutulmalıdır. Haftada bir defa suda eriyebilen sıvı gübre ile beslenmelidir. Bunun için 20 bitkiye bir çay kaşığı gübre bir litre suda eritilerek verilebilir.