SENESYO (Senecio)

Ömürlü olan çeşidi de vardır. Orta ve kenar bölmelere dikilir. Güneşi sever. Katmerli olanları makbuldür. Nisan'da tohumları dört numaralı toprağa ek- meli ve bir defa şaşırtma yapmalıdır. Kesilmiş çiçek olarak demet yapmakta kullanılır. Vazolarda günlerce taze kalırlar.