SEMİZ OTU ÇİÇEĞİ(Portulaca)

Yıllıktır. Semiz- otunun sebze cinsine benzerse de çiçekleri daha büyük ve da¬ha zariftir. Kolay yetişir. En fazla suyu az olan bahçelere mahsustur. Bir kaç çeşidi ve katmerlisi vardır. Tohumları çok küçük olduğundan dolay ekildiği zaman toprakla ört meğe lüzum yoktur. Yalnız toprakla iyi sıkıştıımalıdır. Mart?ta altı numaralı toprağa eKilir ve aynı toprağa şaşırtma edilerek bölmelerine dikilir. Güneşten hoşlanır. Kıştan kor- semiz otu Çiçeği kar. (Portu