SELANJİNELLA ÇİÇEK

Açık yeşil renkli bir ot gibi olan bu bitki bir fujerdir. Birkaç cinsi vardır, nemli sıcaklıktan hoş¬lanır, jardinyerlere iyi gelir. Küçük ve boysuz bitkilerdir. Ku¬raktan bozulur, gölgeden hoşlanır, kendi kendine çoğalabilir. Her dalcık dikildiği yerde çabuk köklenir. Çok garip bir cinsi vardır ki, buna S. Lepidofillum derler. Bu bitki Amerika dağ-larında yaşar. Avrupa'da salon eğlenceleri için kullanılır. Bu bitki kuru bir ot manzarasında ve yaprakları birbirine sarıl¬mış gibi durur.