SEAFORTİA ÇİÇEĞİ

Kentiyalara benziyen bir palmiyedir. Kentiya gibi yetiştirilir ve bakılır. Ancak kökleri çabuk çürü¬düğü için bakılması biraz zordur, bunun sebebi köklerin nem¬den müteessir olmasıdır. Eğer sulamak işinde dikkat edilir ve fidanın ihtiyacı olduğu zamanlarda sulanırsa, salon için pek mükemmel fidanlardır. 7 dereceden aşağı sıcaklığa dayana- madığı için de sıcak salona muhtaçtır. Kaloriferli salonlar uygundur. Yazın bile havaya çıkarmamalıdır.