SCÎNDAPSUS AUREUS Fotos Oda Sarmaşığı

SCÎNDAPSUS AUREUS Fotos Oda Sarmaşığı Boylu, tırmanıcı çok dallı ve altm sarısı renkte bir bit¬kidir. Normal sıcaklıktaki ve nemli atmosferdeki odalarda iyi yetişir, diğer çiçeklerle birlikte aranjman yapımında kullanılır. Bitkiye gerekli nemi temin etmek için yapraklar ılık su ile günlük olarak sprey şeklinde sulanmalıdır. Kuvvetli güneş ışığına dayanıklı olma¬dığından, bilhassa nisanın onbeşinden sonra gölge yerlere ko¬nulmalıdır. Bununla birlikte ışık almasına da dikkat edilme¬lidir, aksi halde benekler yeşile dönüşerek bitki güzelliğini kaybeder. Bitki tırmandırılmak isteniyorsa, saksısının etra¬fına tel çevrilerek sarılması sağlanmalıdır. Tomurcuklar ço¬ğaldıkça budanmalı ve bu iş ilkbaharda veya yazın ilk gün¬lerinde yapılmalıdır. Alman tomurcuklar cam kavanozlarda köklendirilip; saksı kompostosu, küflenmiş bitki artığı karı¬şımı bulunan küçük saksılara konur. Yaşlı bitkiye haftalık sıvı gübre verilerek sıhhatinin devamı sağlanır.