SARKIK ÇİÇEĞİ Küfea

İstanbul bahçelerine getirilen sarkık çiçekler ancak birkaç yıldanberi Çiçek Pazarında görülmeye başlanmıştır. Rum bahçevanlar, bu çiçeğe «Küfe» çiçeği derler. Yıllık bir çiçek olan Küfelerin 2 yıllık ve ömürlü olan cinsleri de vardır. Yıllık olanlar saksıda yetiştirilmeye yarar. Bunların 40-50 santimetre kadar büyüklüğü vardır. «Miniyata» cinsi, limonlukta ömürlü olarak yaşar, fakat açıkta soğuklara dayanamadığından yıllıktır. Bütün yaz çiçek açarlar. «Plâti Santra» balkonlarda yetiştirilmekte olan çalı şeklinde ve değişik renkte çiçekler açan bir cinsdir. Kırmızı çiçekli çeşidi en beğenilenidir. Bütün yıl görünür. Orta bölmelerle, bölme kenarlarının sülenmesinde kullanılır. Yetiştirilmesi tohum ve çelik iledir. Tohumları Ağustosta beş numaralı toprak harcına ekerek ve Kasımda bunları limonluğa alarak aynı toprağa şaşırtma edip daha sonra Nisanda tarlasına ekilmelidir. Çelik yapmak için Martta kuvvetli anaçların yeni sürgünlerini keserek limonlukta bu funda toprağında çeliklemelidir. Çelikler kuvvetli bir fide olunca, 20 - 30 santimetre ara ile bölmelere dikilir veya saksılara dikilerek balkonlar süslenir.