SANSEVİERİA PEYGABER KILICI

SANSEVİERİA HAHNII Kolaylıkla büyüyüp çoğaltılabilen bu bodur tür fazla yer kaplamaz, yaprak rengi farklı olan ve sevilen diğer bir türü de bundan daha fazla ısıya ihtiyaç gösterir. Bitki direkt gelen güneş ışınlarından zarar gördüğünden, doğu yönündeki pencere kenarlarına yerleştirmelidir, hattâ bazı hallerde burada dahi yeşil rengi solabilir. Esas olarak sabah saat ondan sonra , kuvvetli güneşten korunmalıdır. Normal sıcaksıktaki ve hafif sıcak odalarda gelişen bitkiye sık sık ve az miktarda ılık su verümeli, sulamadan onbeş dakika sonra saksı altında bulunan su dolu tabak boşaltılmalıdır.  Çiçekçilikte diğer bitkilerle birlikte sığ saksılarda yetiştirilerek kısa bir müddet sonra ayrı bir saksıya ahnır. Ana bitkiden meydana gelen 7,5-8 cm. büyüklüğündeki yavru bitkiler kum ile karışık saksı kompostosu ve dibinde saksı kırığı bulunan saksılara ayrı ayrı dikilirler.