SAÎNTPAULÎA,ÎONANTHA,Afrika,Menekşesi,çiçeği,çiçekçi,çiçek,

SAÎNTPAULÎA,ÎONANTHA,Afrika,Menekşesi,çiçeği,çiçekçi,çiçek, Afrika Menekşesi olarak adlandırılan bu bitkinin S. îonantha adlı türü 1894 yılın da Ingütere?de tanınmış ve uzun zaman koyu mavi çeşidi yetiştirilmiştir. 1906 yılında ise çok çiçekli ve çok renkli S. Grandiflora türü bulunmuş ve diğerinden daha gözde ve ara¬nıp sevilir olmuştur. Afrika Menekşesi adından da anlaşıldığı gibi tropikal bit¬kilerden olduğundan; mahrukat artığı bulunan iyi drenajlı toprakları sever ve nemli, sıcak şartlarda gölgeli bir güneş ve normal ısıda çok güzel büyür. Bu yolla yetiştirilirse muh¬telif, mavi, pembe, beyaz, katmerli çiçekler ve muhtelif yap¬raklar verir. Bu arada saksı toprağının kurumaması için su¬lamaya önem verilmelidir. Saksılama işleminde ise dikkat edilecek nokta; bitki sa¬pının kökle birleştiği kısmın toprak hizasından aşağı olmaya¬rak yaprakların çürümesine engel olunmalıdır. Çoğaltma tohum ve çelikleme ile olabilir. Tohumla çoğalt¬ma 25-28 derece sıcaklıkta ve Mart ayında yapıhr. Çelikle ço¬ğaltma, yaprak sapından 2,5-3 cm. boyunda alınan çelikleri, nemli mahrukat çürüğü ve kum karışımı bulunan toprakta köklendirmekle olur. Yalnız bu işlemde önemli olan nokta ye¬ni bitkinin gelişeceği bölge olan yaprak sapırım toprağa iyice gömülüp bastırılmasıdır. Gelişen bitki, gerekirse 10-12,5 cm. lik saksılara konabi¬lirse de; küçük saksılar camekân ve diğer yerlerin dekoratif atmosferini zenginleştirdiğinden büyüklere tercih edilirler.