SAFRAN (Crocus)

Ekim ayında - bilhassa san çeşitlerden başka olmak üzere - on santimetrelik saksıya beş soğan hesabiyle, uçları dışarda kalacak şekilde gömünüz. Serin ve karanlık bir yerde köklenince, ocak sonuna doğru içeri alınız. Sulamalarla serin tutunuz, pencere önünde yer Mine çiçeği: Gizlice konuşabilir miyiz?. veriniz. Bu şekilde şubatta gayet güzel çiçeklere kavuşacaksınız. Yosunda veya safran vazolarında da yetiştirebilirsiniz.