Rhamnus catharficus AKDİKEN cehri

C ehrigiller familyasının örnek bitkilerin- dendir. Avrupa, Batı Asya ile ülkemizin Kuzey bölgelerinde yabani örnekleri yetişen ve bazı bahçelerde süs bitkisi olarak yetişti-rilen Akdiken (Rhamnus catharicus), normalde 2-3 m. kadar boylanan ama seyrek olarak boyu 6-8 m.ye erişebilen örnekleri de görülen ve kışın yapraklarım döken çalı formunda bir bitkidir. Dikenli dalları; sivri uçlu, yu-varlak ya da oval biçimli yeşil renkli yaprakları vardır. İlkbaharda kalabalık salkımlar halinde açan sarı veya sarımsı beyaz renkli minik, gösterişsiz çiçekleri olgunlaşınca küçük bezelyeleri andıran, önce yeşilken sonra di-ğer renklere dönen meyveler verir. 6-8 mm. çapında olan küremsi bu meyveler olgunlaştığında turuncu, kırmızı ya da siyah renkli ve acımsı mayhoş tatlı olur. Müshil etkisinden ötürü şifalı bitki sayılan akdikenleri, kuşlar da olgun meyveli zamanında sık sık ziyaret eder ve meyvelerini yer. İlkbaharda uzun süre çi-çekli kalıp beyaza bezenen; yazın yeşil renkli ve sonbaharda diğer renklere bürünen salkım halindeki meyveleriyle hoş bir bitki olan akdiken, bahçelerimizde çimenlerin ortasında örnek vurgulama bitkisi olarak yetiştirilir. Ancak, can acıtıcı sivri dikenleri yüzünden yaya yolları üzerine dikilmemelidir.r) İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Akdikenler çok kanaatkâr bitkilerdir. Güneşli veya hafif gölge ortamlarda ve her tipteki toprakta iyi gelişir. Budanmaya elverişlidir. Üretimi, olgun meyvelerinin içinden alman tohumlarıyla ya da bitkinin gövde çelikleriyle kolayca gerçekleştirilir. (*) Yazarın notu:Marmaris’te oturduğumuz yıllarda bir sonbahar mevsiminde, Muğla’da bir gece kaldığımız otelin bahçesindeki akdiken bitkisinden kesip aldığımız dalını belki tutar diye bahçemizde yaya yolu kenarına daldırıp sonra sık sık sulamıştık. Daha sonra-ları neredeyse kendi haline bıraktığımız ak-diken bitkimiz öyle gelişti ki, acımasız dikenleri yüzünden yoldan geçenleri fena halde rahatsız etmeye bile başladı. Onu her yıl sertçe budadığımızı anımsıyorum.