REÇİNE (Riçin)

Bu bitkinin tohumlarından Hint- yağı çıkarılır. Memleketimizde iki metre yükselir. Yapraklarının güzelliğinden dolayı bahçelerin arka taraflarına dikerler.. Çiçeği o kadar makbul değildir. Bodur çeşidi de vardır. Tohumu Mart'ta altı numaralı toprağa ekilir, fakat en iyisi, küçük saksılara ekmek ve bir ay sonra saksının dibini kırarak fideyi tarlasına dikmektir. Ağustos’ta çiçek açar, tohum verir. Renkli yapraklı çeşitleri makbuldür.