PUNlCA GRANATUM Çiçek Narı

PUNlCA GRANATUM Çiçek Narı Parlak kırmızı renkte çiçekleri ve yeşil renkli yapraklan ile son derece dekoratif bir bitki olup Akdeniz bölgesi kıyıla¬rında yetişir. Saksıda yetişebilen bu bitki yazın saksısı ile birlikte bahçenin bir kenarında toprağa gömülerek bol mik¬tarda sulanır, kış aylarında ise su miktarı azaltılır. Sonbahar bu çiçeğin dinlenme mevsimi olduğundan sulama ve gübrele¬me yapılmaz. Bu dönemde yaprakların rengi koyulaşır, bu normal bir olay olup bitki tamamen dinlenmeye ihtiyaç gös-terir. Bu bakımdan ısıtılmamış ve don olmayan odalarda ko¬runur, fazla güneş ışığına da ihtiyacı yoktur. ilkbahardan önce bitki saksısından çıkarılarak eski ve¬rimsiz ve kuru toprak, kökler silkelenerek temizlenir ve taze saksı kompostosu bulunan yeni saksılara alınır. Her hafta be¬sin verüir ve büyüme derhal görülebilir, ilkbahardan önce alman çelikler çoğalır, yazın gölgede tutulmalıdır.