PUENSETİA ÇİÇEĞİ

2-3 metre büyüyen bir fidandır, bir nu-maralı toprakta çelikle yetiştirilmiş fidanları makbuldür. Fa- kat sıcak limonluk bitkilerinden olduğu için ancak sıcak sa¬lonlarda yaşıyabilir. Çiçekleri küçük, fakat çiçek açmadan ev¬vel çiçeğe en yakın olan yapraklar çok güzel ve çekici renk¬lerle süslenmiş bir tablo gibidir. Renkli yapraklarını açtıktan sonra fidanları limonlukta korumalıdır.