POLYPODÎUM CRlSPUM GLAUCUM Mavi Eğrelti

POLYPODÎUM CRlSPUM GLAUCUM Mavi Eğrelti Tropikal ve suntropikal bölgelerdeki ormanlarda bulunan masif ağaçların altında yetişen eğrelti türlerinden biri olup hafif mavi yapraklı olarak adlandırılır ve evlerde yetiştirile-bilir. Çok dekoratif bir bitkidir. Büyüdükçe fazla geniş yer¬lere ihtiyaç gösterir, yapraklarının birbiriyle temas etmeme¬sine de dikkat edilmelidir. Bitki normal ısılı odalarda tutulmalı ve günlük ılık su ile sprey şeklinde sulanmalıdır. Musluk suyu kullanılmamalıdır. Yaprak altlarında görülen kahverengi ve küçük spor kü¬meleri bir hastalık belirtisi olarak zan edilirse de değildir. Eğer zararlılardan aphids?ler mevcutsa tesirli ilâçlar kul¬lanılarak mücadele edilir. İlkbaharda saksı değişimi yapılır ve saksı harcı olarak yaprak çürüğü ve çürümüş inek gübresi kullanılır. Zengin ve iyi havalı topraklarda bitki iyi bir gelişme ya¬par, kuvvetli güneş ışığından korumalıdır. alınan çelikle çoğalır, yazın gölgede tutulmalıdır.