Polygonum baldschuanicum ÇOBAN DEĞNEĞİ

(Diğer adı: Kurtperıçesi) Karabuğdaygiller familyasındandır. Ana-yurdu kesin olarak bilinmeyen Polygonumcinsi bitkiler, genellikle otsu yapıda ama kimi zaman da sarılgan ve tırmanıcı formlarda gelişir. Kitabımıza, bu cinsin konumuzu ilgilendiren, sarılıcı ve tırmanıcı özellikler taşıyan çok gösterişli bir örneğini alıyoruz: İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilmekte olan bu çobandeğneği türü, sıcak ortamlarda hafif gölgeli, soğuk yörelerde bol güneşli yerleri yeğler. Suyu iyi akıntılı (süzek) ve ki- reçsiz olması koşuluyla her toprak tipinde iyi gelişir. Susuzluğa dayanıklıdır. Pek az gübre ister. Bitkinin, bol çiçek açması, biçimini koruması ve iyice boylanması için ilkbahar başında üzüm asmaları gibi sertçe budanması gerekir. Üretimi sonbaharda alınan 10 cm.lik gövde çeliklerinin bahçede toprağa daldırılmasıyla yapılır. yerler. Ülkemizde sıcak ve kurak yerler için dikilmesi önerilen adi çitlembikler uzun za-manlardan beri cami, türbe, saray ve köşkle-rimizin bahçelerini süslemektedir. C. caucasica (Kafkas çitlembiği): Bu tür Kaf-kasya kökenli olup adi çimlembiklere çok ben-zer. Yalnızca yaprakları daha küçük ve olgun meyveleri parlak kırmızı-kahverengi olur. C. orientalis (Doğu çitlembiği): Kökeni Gü-ney Avrupa ve Asya anakarasıdır. 5-6 m. ka-dar boylanabilen ağaççık ya da çalı formunda gelişir. Olgun meyveleri kırmızı-sarı