Poinsettia Euphorbia pulcherrima ATATÜRKBİTKİSİ (ya da ATATÜRKÇİÇEĞİ)

S ütleğengiller familyasındandır. Anayurdu Meksika’dır. 1830 yılında çiçekler dünyasına Dr. J. R. Poinsett tarafından tanıtıldığı için bilimsel adında doktorun soyadını taşımakta; daha sonra Atatürk’ün zamanında ülkemize getirilip ulu önder tarafından pek sevildiği için dilimizde de Atatürk’ün adıy Atatürkçiçeği la anılmaktadır. Kışın yapraklarını dökmeyen bir çalı türüdür. Bitkinin yılbaşına doğru açan sarı renkli çiçekleri küçüktür ama bunların altında yer alıp da yaklaşık iki ay süreyle nar kırmızısı renk taşıyan çiçek bürgüleri pek gösterişlidir. İri, sivri uçlu, oval biçimli yaprakları ise, açık yeşil renklidir. Atatürkbitkisi, genellikle evlerde ve diğer kapalı mekânlarda saksı içinde tutulur. Ancak yurdumuzun kışları ılık yaşayan Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşağıda belirtilen isteklerine uygun konumlarda bahçelerimize dikildiğinde, boylanarak ağaççık haline gelir ve özellikle kış mevsiminde pek gösterişli örnek vurgulama bitkisi özelliğini kazanır.0 İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Atatürkbitkisi, bahçelerde yarıgölge ve ılık ortamları sever. Çok sıcak yerlerden hoş-lanmayan bitki, organik madde yönünden zengin (bitek) ve nemli toprakları yeğler. Dikildiği yer soğuk rüzgârlardan korunmalı olmalıdır. Suyu seven Atatürkbitkisi’nin ye-terince sulanması gerekir. Ancak yaprakları sarkarsa aşırı sulanmış olduğu anlaşılır. Bitki gövde çelikleriyle çoğaltılır. (:*)Yazarıtı notu:Antalya’da bir komşumuz, evine hediye olarak getirilen Atatürkçiçeğini, bir mart ayı başlarında bozulmaya başlayınca saksısından söküp bahçesindeki sık ağaçların arasında, rüzgârdan korunmalı, hafif gölgeli yere dikti. 8-10 yıl içinde 3-4 m. kadar boylanan bitki, kışın yapraklarım döken ağaçların arasında pek hoş bir görüntü oluşturdu. Ara sıra gidip onu doyasıya seyrediyoruz. ! Dikkat:Tüm sütleğengillerde olduğu gibi Atatürkbitkisi’nin de özsuyu tene değ-diğinde, bazı duyarlı kişilerde rahatsızlıkla-ra neden olabilir.