PLATY CERÎUM BlFURCATUM Geyik Boynuzu

PLATY CERÎUM BlFURCATUM Geyik Boynuzu Asalak olmamakla birlik¬te başka bir bitki üstünde büyüyebilen üst bitkisidir. P. Bifurcatum?un biri tohum veya meyve vermeyen bitişik yapraklı, diğeri ise gelişebilen ve dallan karaca, geyik boynuzu gibi sarkık olan iki ayn tipi vardır.  Bitkinin saksılanmasında kullanılan harç, sphagum yosu¬nu, mahrukat artığı, kemik unu karışık adi toprak olup ayrı-ca nemli de olmalıdır. Unutulmaması gereken nokta, nem sağ¬lamak için sık sık püskürtme ile sulama yapılmasıdır. İlkba¬har sonunda ve yazın çok fazla su isterse de, kışın oldukça kuru bir atmosferde yaşayabilir. Burada da sıcaklığın normal olmasına dikkat edilmelidir.