PÎLEA CADİEREİ Topçu Çiçeği

PÎLEA CADİEREİ Topçu Çiçeği P. Microphylla ve P. Cadierei adlı değişik iki türü vardır. P. Microphylla 12,5-15 cm. uzunluğunda olup eğrelti gö- rünüşündedir. P. Cadierei ise çok sevilen bir oda bitkisi olup yeşil yap¬raklarının üzerindeki gümüşi çizgilerle yağlı boya ve alümin¬yumdan yapılmış resim görünüşündedir. Her iki tür de yetişme döneminde sıcak ve nemli bir at¬mosfer isterler, yaz aylarında da gölgeli güneş ışığına ihti¬yaçları vardır. İlkbahar ve yazın genç filizlerden çelik alına¬rak kumlu toprakta köklendirilir. Daha sonra John Innes kompostosu bulunan 8-12 cm. lik saksılara aktarılırlar. P. Cadierei türünün füizlerini sık sık yani birbirine yakın dike¬rek bitkiye güzel bir görünüş sağlanabilir.