Phoenix canariensis FENİKS yada FİNİKS

(Diğer adlan: Kanarya adaları hurması, Yalancı hurma) P almiyegillerdendir. Anayurdu Kanarya adaları olan Feniks, dünyada ve ülke-mizde süs bitkisi olarak en çok yetiştirilen palmiye türlerinden biridir. En çok 20 m. kadar boylanabilen feniks, ağaçsı bir bitkidir. 90 cm. çapa ulaşan kalın ve güçlü tek silin- dirik gövdesi vardır. Gövdeye yakın kısımlarında büyük ve kaba dikenleri olan yaprakları, gelişmiş bitkide 5-6 m. uzunlukta olabilir. Salkımlar halinde yaz mevsiminde açan turuncu-sarı renkli çiçeklerinden sonbaharda olgunlaşan meyveleri 2 cm. büyüklükte ve portakal renklidir. Tadı aynen hurmaya benzerse de etli olmadığından yenmezler. Feniksler, doğasına aykırı olduğu halde evlerimizde saksılar içinde kapalı mekân bitki- si olarak yetiştirilmektedir. Oysa, açık alan-lara gereksinim duyan feniks bitkisi gene de bazen bahçelerde büyük saksılar içinde kap bitkisi olarak tutulmaktadır. Aslında feniks, bahçelerimizde çevresi açık ve kendisine sı-nırsız gelişme olanağı sağlanan yerlere dikil-diğinde, benzersiz güzellikte bir örnek vur-gulama bitkisi durumuna gelir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Feniks bitkisi bol güneşli ya da hafif gölge ortamları; suyu iyi akıntılı (süzek) ve organik madde açısından zengin (bitek) toprakları sever. Gelişme döneminde yeterince su-lanması gereken bitki, daha sonra kuraklığa dayanıklı hale gelir. Soğuğa da dayanıklı olan feniks, -10 dereceye kadar dayanabilir. Feniks bitkileri piç vermez, bu nedenle üretimi tohumlarıyla yapılır. A Dikkat:Feniks bitkisinin yaprak diplerindeki dikenleri zehirlidir. İnsan tenine battığında içerdiği alerjik maddeler nedeniyle şiddetli ağrı ve tepkimelere neden olur.