Phoenix canariensis FENİKS (ya da FİNİKS)

P almiyegillerdendir. Anayurdu Kanarya adaları olan Feniks, dünyada ve ülke-mizde süs bitkisi olarak en çok yetiştirilen palmiye türlerinden biridir. En çok 20 m. ka¬dar boylanabilen feniks, ağaçsı bir bitkidir. 90 cm. çapa ulaşan kalın ve güçlü tek silin- dirik gövdesi vardır. Gövdeye yakın kısımla¬rında büyük ve kaba dikenleri olan yaprak¬ları, gelişmiş bitkide 5-6 m. uzunlukta olabi¬lir. Salkımlar halinde yaz mevsiminde açan turuncu-sarı renkli çiçeklerinden sonbahar¬da olgunlaşan meyveleri 2 cm. büyüklük¬te ve portakal renklidir. Tadı aynen hurma¬ya benzerse de etli olmadığından yenmezler. Feniksler, doğasına aykırı olduğu halde evle¬rimizde saksılar içinde kapalı mekân bitki- si olarak yetiştirilmektedir. Oysa, açık alan-lara gereksinim duyan feniks bitkisi gene de bazen bahçelerde büyük saksılar içinde kap bitkisi olarak tutulmaktadır. Aslında feniks, bahçelerimizde çevresi açık ve kendisine sı-nırsız gelişme olanağı sağlanan yerlere dikil-diğinde, benzersiz güzellikte bir örnek vur-gulama bitkisi durumuna gelir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Feniks bitkisi bol güneşli ya da hafif gölge ortamları; suyu iyi akıntılı (süzek) ve orga¬nik madde açısından zengin (bitek) toprak¬ları sever. Gelişme döneminde yeterince su-lanması gereken bitki, daha sonra kuraklı¬ğa dayanıklı hale gelir. Soğuğa da dayanıklı olan feniks, -10 dereceye kadar dayanabilir. Feniks bitkileri piç vermez, bu nedenle üreti¬mi tohumlarıyla yapılır. A Dikkat:Feniks bitkisinin yaprak diple¬rindeki dikenleri zehirlidir. İnsan tenine bat¬tığında içerdiği alerjik maddeler nedeniyle şiddetli ağrı ve tepkimelere neden olur.