PHİLODENDRON WENDLANDll

PHİLODENDRON WENDLANDll Bir çok çeşitleri mevcut olan Philodendronların bir kıs¬mı diğer türlerine oranla daha fazla sıcaklık arzu ederler. Bu tür bunlardan biridir. Sıcak, normal ısılı odalarda yetişir. Geniş yapraklara sahiptir ve sprey şeklinde sulanmaya ihtiyacı vardır. Saksı toprağı da yine aynı şekilde ılık su ile nemli tutulmalı ve fazlaca besine ihtiyacı olduğundan hafta¬da bir defa sıvı gübre ile beslenmelidir. Yirmi adet bitki için, bir litre suda bir çay kaşığı gübre eritilerek verilir. Saksı toprağı, eğer gerekli ise ilkbaharda değiştirilir ve iyi saksı kompostosu, çürümüş inek gübresi ve yaprak çürü¬ğü de ilâve edilir. ilkbaharda fazla güneşten korunmalı ve Eylül ayma kadar buna dikkat edilmelidir. Çoğaltılması çe¬likle olur, bu gaye için yaprak sapları kullanılır. Evlerde ya¬pılması güç olup ancak küçük serlerde mümkün olur. Çoğalt¬mada kullanılan saplar, nemli yosun içinde köklendirilirler.