PHYLLOCACTUS ACKERMANNÎÎ Epiphyllum Atlas Çiçeği

PHYLLOCACTUS ACKERMANNÎÎ Epiphyllum Atlas Çiçeği Anavatanı Orta Amerika ve Mexico olan parlak, kır¬mızı renkte bol çiçek veren bir kaktüstür. Kış aylarında oldukça se¬rin ve dondan korunan yer¬leri tercih eder, orta ısılı yerlerde de büyüyebilir fa¬kat normal ısılı yerde haya¬tını devam ettiremez. Kasım ayından Şubat ayının ortasına kadar, kış aylarında serin odalarda dinlendirilmelidir. Bu dü¬şük ısılı yerlerde tomurcuklar teşekkül ederken su miktan azaltılarak, gübre ile birlikte aralıklarla verilmelidir. Uç haf¬tada bir ılık su ile sprey yapılmalı ve güneş alan bir yere ko¬nulmalıdır. Dinlenme döneminde bitkinin yeri değişmemeli¬dir, aksi halde tomurcuklarını dökebilir. Dallar çiçek tomur¬cukları ile bezenince bitki oturma odasına alınarak çiçek aç¬ması sağlanır. Bu arada normal sulama yapılmalıdır. Çiçek¬lenmeden sonra hızla gelişen bitki, gerekirse başka bir sak¬sıya alınmalıdır. Bunun için normal saksı toprağı kullanılır. Bitkinin yaprakları ince sırık gibi büyür, kesilip çelik ola¬rak kullanılırlar. Yaz aylarında direkt güneşten korunması gereken bitki, saksısı ile bahçeye ışıklı gölgeli bir yere konur.