PETUNYA (Pötunîa)

Katmerli veya yalın kat olarak bir çok çeşitleri vardır. Tohumları çok küçüktür. Güneşli bölmelere, balkonlara, bahçe vazolarına dikilir. Tohumları üç numaralı toprak harcına ekilerek üzeri örtülmez. Toprağı sıkış- Melez Petunya Petunya (Pétunia) tırılır. Ekim zamanı camekânlarda Şubat’ta ve camekânı olmayan bahçelerde Nisan’ın on beşinden Mayıs sonuna kadardır. Havaların yardımını kollamak lâzımdır. Soğuk, rüzgâr ve dondan korkarlar. Fideleri iki defa şaşırtma yapmalı ve Ha- ziran’dan başlayarak yerlerine dikilmelidir. Katmerli olanları saksılara dikmek daha yerindedir. Çeliği de yapılabilir.  PEYGAMBER ÇİÇEĞİ - (Centaurea) — Blüe adı ile tanınmıştır. 1 — Ambret: Beyaz ve mor renkli olan bu çeşidi kenar bölmelere dikmeye, demet yapmaya yarar. Renkleri değişik, çeşitleri çoktur. 2 — Odorant: Gayet güzel kokulu ve büyük çiçeklidir. Demet yapımına elverişlidir. 3 — Barbo: Bu cinsin değişik çeşitleri vardır. Katmerli, ve katmersiz olanları ve en fazla Viktorya çeşidi boldur ve güzeldir. 4 — Kandidisima : Yaprakları beyazımtırak güzel bir çeşididir. Peygamber çiçeği her türlü bölmelere dikilebildiği gibi; bodur çeşitleri bölme kenarlarının süslenmesinde kullanılır. Çiçekleri çiçekçiler tarafından demet yapımı için aranılmaktadır. Mart'ta beş numaralı toprak harcını taşıyan kasalara seyrekçe tohum ekilir ve hafifçe örtülerek sulatılır. Fideler 3 yapraklı olunca çıkarılarak lüzumlu bölmelere dikilmelidir. Bu çiçek her türlü toprakta kolayca yetişeceğinden dolayı bahçevanlarca rağbet bulmaktadır.