PEHEROMlA CAPERATA

PEHEROMlA CAPERATA Oturma odası atmosferin¬de ve normal ısılı sıcak ca- mekânlarda kışa kadar bü- yüyebilen, çok sevilen bir oda bitkisidir. Yaprakları¬nın renk ve şekilleri ile in¬ce, beyaz çiçekleri bitkiye önemli bir güzellik kazandı-rırlar. Birbirine çok benzeyen ve yaprakları küçük birer kalp şeklinde olan P. Caperata, ile P. Hederaefolia adlı iki türü vardır. P. Caperata?nm yaprakları koyu yeşil ve erguvani renktedir. P. Hederaefolia?mn ise yaprakları biraz daha ge¬niş olup ince çiçekleri üe diğer türden ayrılır. Ayrıca P. Mag- noliaefolia Variegata ve P. Sandersii adlı diğer iki türden; P. Magnoliaefolia oval yapraklı koyu yeşil ve sarı renktedir. P. Sandersii?nin ise fevkalâde güzel, kalb şeklinde yapraklan 7,5 10 cm. uzunluğunda yeşil, gümüşi çizgüerle süslü olup di¬ğer türlerden farklıdır. Bitkinin kışın ve diğer zamanlarda kuru bir yerde korun¬ması gerekir, fazla sulanma sebebiyle çok defa, yetiştirme başarılı olmaz. Saksı harcı olarak iki kısım kuvvetli ve özlü toprak, tuğla, iki kısım mahrukat çürüğü ve bir kısım adi kumlu toprak karışımı kullanılır. Kök sistemi küçük olduğun¬dan büyük saksılara aktarılmamalıdır, ilkbaharda muntaza¬man ve yazın da sıvı gübre vermek suretiyle küçük saksılar¬da da uzun ömürlü olur ve devam ederler.