PAPHlOPEDÎLUM Orkide

PAPHlOPEDÎLUM Orkide Son zamanlara kadar sadece limonluk ve serlerde yetişti¬rilen orkide, şimdi evlerde de yetiştirilebilir. Paphiopedilum Insigne bunların en elverişlisi olup, genel¬likle kış aylarında çiçeklenir ve en iyi satın alma zamanı son¬bahar mevsimidir. Çünkü bu mevsimde çiçek tomurcuklan bulunur. Orta derecede ısılı yerlerde ve nemli bir atmosferde ye¬tişir, fazla sıcaklık istemez. Normal ısılı odalar bu bitki için fazlaca sıcaktır. Yetiştirme için en iyi yol derin kap metodu¬dur. Kök çürüklüğüne meydan vermemek üzere sulama sprey şeklinde olmamalıdır. Çiçeklenme dönemi süresinde toprak nemli tutulmalıdır. Bu dönemden sonra bitki bir kaç ay dinlenmelidir ve zaman zaman sulanmalıdır. Saksı değişimi gerekiyorsa bu iş için en iyi zaman ilkba¬harın ilk günleri ve yeni büyümenin başladığı zamandır. Bilinen saksı kompostosu yerine, özel Osmunda lifi yosun ve yaprak çürüğü ve çok az da çürümüş inek gübresi kullanı-lır ki, esas saksı harcım bunlar meydana getirirler .