PANDANÜS ÇİÇEĞİ Draçanyaya

benziyen fidanlardır, fakat onlar daha zariftir. Yapraklarının kenarları destere gibidir. Sıcak salonlardan hoşlanır. Yapraklarının destere gibi olması çocuklara zarar verebileceğinden bu bitkiyi daha ziyade yük¬sek yerlere ve hattâ ancak sulayabilmek için uzanabilecek bir yere koymak gerekir. Toprağı bir numaralı topraktır. Bunun yaprağı destere gibi olmıyan bir cinsi daha makbuldür, bu cinsi P. İnermis’dir. Veyçi cinsi de yaprağı beyazlı yeşildir ve nemi sever. İki numaralı toprakta tohumla yetişir.