ÖMÜRSÜZ ÇİÇEK (Nemisia)

Yıllıktır. Dallan şık, çiçekleri bol olan zarif bir bitkidir. 30-40 santimetre kadar boylanır. Tohumlan sonbaharda cam altına ya da Nisan'da açıkta beş numaralı toprağa ekilir. Bir defa şaşırtma yapılır. Saksılara ya da orta bölmelere dikilir.