OFİS YAZIHANE ÇİÇEK

19’uncu asırda yazıhaneler genellikle karanlık, loş, tozlu, can sıkıcı  çiçek ve izbe yerlerdi. Ancak son 10-20 sene zarfında insanlar yazıhanelerinde ışığın varlığının önemini ve yazıhanelerin neşeli bir yer olması gerektiğini anlamışlardır. Bu durum yalnız iş verimini büyük ölçüde arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda insanları daha da neşeli yapabilmektedir. iyi ışıklandırılmış odalar ev bitkileri için ideal yerlerdir. Şayet çalışan arkadaşlarınızla bu çiçeklerin haftada iki defa sulanmaları ve kontrolleri hususunda mutabık kalabildiyseniz, bitkiler mutlaka yaşayacaklardır. Çalışma yerinizi mümkün olduğunca hoş bir hâle getirin, bunda en etkili görevi çiçekler üstlenecektir.  Biz daima çiçek saksı içinde aldığımızdan onların topraktan başka bir yerde büyümelerini düşünmeyiz bile. İyi bir kompost (karışım) bir bitkinin büyümesi için elzem olan bütün ele,mefıtleri içerir. Kökler için dayanak olur ve bitkinin sağlam şekilde toprağa bağlanmasına yardım eder. ‘Tın’ genellikle kâfi derecede nem içerir ve oksijeni iyi derecede kullanılmasını sağladığı gibi ihtiva ettiği bitki besin maddeleri de zengindir. Yukarıda bahsedilenler bu sistemin avantajlarıdır fakat bu sistemin dezavantajları da bulun-maktadır. İçi kompostla doldu-rulmuş bir çiçek saksısı bitkilerin köklerine belirli bir büyüme boşluğu sağlar, bir zaman sonra da kökler saksıyı doldurur sıkışır. Ayrıca saksı bir müddet bitkinin büyümesine yardımcı besin maddelerini içerirse de bir müddet sonra tükenir. Bu nedenle saksı bitkileri zaman zaman başka saksıya aktarılmalıdır. Su kültürünün (hidrokültür) amacı yukarıda açıklanan toprak özelliklerini muhafaza etmek ve zararlarını azaltmaktır. Bitkiler normal kompost yerine sert, pişmiş, kil tabletleri içinde köklendirilirler. Bunlar toprak gibi »kökler için sağlam ortam sağladıkları gibi aynı zamanda hafiftirler ve ağırlıklarının % 25’i kadar su alabilirler. Hidrokültür; iki kısımlı özel saksı ister. İç kısım yanda ve altta açıklıklar içerirken dış kısım basit bir silindir biçimindedir. Bu saksılara ayrıca bir su seviyesi göstergesi bağlanmıştır. Dikilmeden önce kökler ılık suda iyice temizleninceye kadar yıkanırlar. Köklerin gerek üstünde gerekse aralarında hiç bir surette toprak parçası kalmamalıdır. Bundan sonra iç kısmın altında 3-4 cm. derinliğinde bu killi tabletlerden yerleştirilir. Sonra çiçek kökler iç kısmın içine yerleşmiş derecede tutulur ve tabletler bitki etrafında sıkıca duracak şekildeçiçekçi  dökülür. Sonra