NERIUM OLEANDER Zakkum Ağacı

NERIUM OLEANDER Zakkum Ağacı Vatanı Güney Avrupa olan bu bitki çelik alınarak evde yetiştirilebilir. Fakat hemen çiçek vermez. Bununla birlik¬te bol güneşli bir yerde muhafazası çiçek verme ümidini sağ¬lar. Sıkı ve birbirine yakın olan çiçek tomurcukları ,bol gü¬neşli yerlerde, ılık su ile sulanarak ve yüksek ısı temin edi¬lirse açabilirler. Suni ısıtılmış yerlerde aynı verimde olamaz-lar. Kışın don olmayan ve orta ısılı yerleri tercih eden bitki eğer güneşli bir yerde ise günde iki defa püskürtme şeklinde sulanmalıdır. Mayıs ayının ortasından sonra bahçenin güneşli bir yeri seçilerek toprağa daldırılan bitki bol sulanmalı Ekim ayından önce de içeri alınmalıdır. Bu sırada iyi cins ve yeter derece¬de gübre verilmelidir, fakat çiçek tomurcuklarımn oluşumun¬dan sonra, gübreleme yapmamalıdır. Çelikle başarılı olarak çoğaltılabilir. 12,5-15 cm. uzunlu-ğundaki genç filizler içi su dolu cam kavanozlarda köklendik¬ten sonra iyi saksı kompostosu bulunan saksılara ayrı ayrı dikilirler. Pembe, beyaz ve kırmızı renkte çiçek verebilen türleri mevcuttur. ODONTOGLOSSUM GRANDE Orkide Birçok türleri olup yetiştirilmesi büyük bir emek ve pra¬tik bilgiyi gerektirir. Sıcak seralarda, orta ısıdaki odalarda ve bazen de sıcak ve nemli camekânlarda dahi yetişebilir. Eylül ayında verdiği çiçekleri, çiçek sapı ile hakikaten hoş bir manzara yaratır. Kahverengi - sarı renkte çiçekli cin¬si de çok cazip olup zevkle seyredilme arzusu uyandırır. Sıcak olmayan odalarda iken ve dışarının ısısı da düşün¬ ce, hafif sıcak bir odaya konularak Ekim ayı ortasına kadar direkt gelen güneş ışınlarından korumalıdır. Hık su veya yağ¬mur suyu ile püskürtme şeklinde sulamalı, çiçek açımından sonra ise saksı toprağının hafif nemli olması sağlanmalıdır. Saksı harcı normal harç yerine peat, osmunda fibre karı¬şımı ile, mümkün olursa çürümüş küflenmiş deniz, sahil yo¬sunu karışımı harç olarak kullanılarak saksı dibine taş veya tuğla parçası konulmalıdır. Bu tarz bir bakım sonucu, maddî bakımdan olduğu kadar manevî bakımdan da kıymetli çiçekleri zevkle seyretmek mümkündür.