Nergiz Çiçeği(Narcissus pseudonarcissus)

Nergiz Çiçeği(Narcissus pseudonarcissus) 20-40 cm. boylanan, soğanlı bir bitkidir. Yaprakları 2-4 adet şerit biçiminde, çiçek sürgününe yakın uzunluktadır. Köke yakın kısımlardan çıkarlar. Çiçekleri borumsu, uç kısımlarda açık çansı yapıdadır. Sarının değişik tonlarında açan, yalınkat veya katmerli formları vardır. Çiçek Çiçeklenme nisan-mayıs aylarında olur. Nergiz, süzek, kumlu-tınlı topraklarda iyi yetişir. Bir yıl önce ahır gübresi verilmiş toprakta daha iyi sonuç verir, üretim soğanladır. Soğanlar ekim-kasım aylarında 10-15 cm. aralıkla ve soğan çapının iki katı derinliğinde dikilir. Bu derinlik süzek toprakta daha çok, ağır toprakta daha az olur. Dikim aralığı 10-12 cm. dir. Çiçeklenme dönemi sonunda, yapraklar iyice sararıp kurumadan soğanların sökü- mü doğru olmaz. Ayrıca uzun yıllar sö- küm yapılmadan aynı yerde kalabilir. Sökülen soğanların dibinden elde edilen yavru soğanlar, gelecek yılların üretim materyalini oluşturur. Bunlar büyüklüklerine göre yastıklara dikilerek, istenilen iriliğe ulaşmaları sağlanır. Nergiz çok sevilen bir çiçektir. Erken bahar aylarında koku ve renk etkisi nedeniyle çok aranır. Ayrıca kesme Çiçek olarak da değerlendirilir. Çiçekgönder